Şirket Politikası

TRIMORYA

ŞİRKET POLİTİKASI

Şirketimiz, denizcilik sektöründeki sorumluluklarının farkında olarak, güvenlik ve çevrenin korunması konularına olan bağlılığını deklare etmektedir. Şirketimiz kendi personeli ile gerçekleştirdiği gerek kıyıda gerekse denizdeki, tüm operasyonlarında aşağıdaki amaçları gerçekleştirecektir, önceliklerine göre;
1)Can kaybı ve yaralanmayı önlemek
2)Başta deniz ve deniz yaşamı olmak üzere çevreyi korumak.
3)Gemilerinin teknik kondisyonlarını mümkün olan en yüksek seviyede tutmak
4)Gemilerini ve personelini yasadışı teamüllere karşı korumak
5)Gemileri güvenli ve etkin bir biçimde işletmek ve kargoyu güvenli ve etkin bir biçimde nakletmek

Ticari ve ekonomik kaygılar ile bu maddeler arasında bir çelişki oluştuğu durumlarda, TRIMORYA; yukarıdaki maddelere öncelik vermekte ve karar verirken aynı sırayı gözetmektedir.
TRIMORYA DENIZCILIK ve TİCARET LTD. tüm personele kendi görevlerini bildirecek ve kendilerinden, bu amaçlara ulaşmak için kararlılık göstermelerini istemektedir.
Ayrıca TRIMORYA DENIZCILIK ve TİCARET LTD. insan hayatı, gemi veya çevrenin korunması gerektiği durumlarda, personeline, şirketin politikalarına ve talimatlarına uygun olsun ya da olmasın, burada yazılı kurallara uymama ya da farklı emirler verme yetkisi vermektedir.
Şirket politikaları, hem amaçların gerçekleşme oranının ve hem de uygunluk ve etkinliklerinin kontrol edilmesi açısından düzenli bir şekilde gözden geçirilmektedir.